sales [at] tntiran.com
82444 (021)

بسته بندی استاندارد

بسته بندی استاندارد

Standard Packing

5

ایمن بودن مرسوله اولویت اول ماست

یکی ازملاکهای اساسی در حمل و نقلی با کیفیت ،ایمنی مرسوله هاست و یکی از شروط اصلی ایمن بودن مرسوله ها بسته بندی صحیح و مطابق استانداردهای بین المللی می باشد. پست تی ان تی برای همین منظور بخش ویژه ای جهت بسته بندی مرسوله ها را ه اندازی کرده است.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه می توان ازخدمات این سرویس بهره مند گردید؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام میگیرد.

در بخش بسته بندی مرسوله ها چند نکته حائزاهمیت می باشد،ابتدا اینکه برای هر محموله بسته بندی مخصوص به خودش نیاز است،  دوم اینکه این بسته بندی ها باید مطابق استانداردهای بین المللی باشند، سوم اینکه ایمنی بسته در هر نوع بسته بندی باید رعایت شود و در نهایت  نیروهای متخصص بایداین بسته بندی ها را تهیه کنند، پست تی ان تی با توجه به سابقه ی چهل ساله برای ساخت انواع بسته بندی توانسته است این سرویس را به بهترین نحو انجام دهد.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس ویژه می باشد که بررسی آن  می تواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن  فراهم آورد.این سرویس جز سرویسهای ویژه ی پست تی ان تی محسوب می گردد که در واقع بستری است برای رفاه هموطنان در جهت استفاده از خدمات حمل و نقل دراستانداردهای جهانی تا کیفیت ایده آل را تقدیم آنان کنیم .

نکات مهم:

توجه داشته باشید برای حمل بسته های شما در موردبسته بندی کالا و یا اسناد مشتریان عزیز هماهنگی های لازم برای انجام نوع بسته بندی مورد نظر انجام می شودالبته بسته بندی به نحوی انجام می گیردد که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی برای هر بسته رعایت گردد لازم به ذکر است دردفاتر پست تی ان تی کارگاه هایی وجود دارد که انجام انواع بسته بندی را با توجه به نظریه نیروهای متخصص واستانداردهای جهانی انجام می دهند.