sales [at] tntiran.com
82444 (021)

حمل داخلی

حمل داخلی

Domestic

003

سرویس حمل داخلی مخصوص مشتریان تی ان تی

ما برای رفاه مشتریان خارجی سرویس حمل داخلی پست تی ان تی مخصوص مشتریان را ارائه کردیم تا همراهان عزیز ما به صورت کامل ازخدمات حمل و نقل پست تی ان تی بهره مند گردند .

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام این سرویس چطورمیتوان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام میگیرد.

این سرویس عموماٌ برای مشتریان بخش بین المللی تی ان تی طراحی گردیده شده است .برای آشنایی با جزییات این سرویس باید بدانید که پست تی ان تی با داشتن شعب در سراسر ایران میتواند برای حمل محموله های داخلی مشتریانش به صورت مستقل عمل کند و حتی شما می توانید برای حمل مرسوله هایتان از هر جایی دنیا به هر نقطه از ایران از این سرویس استفاده نمایید.خدمات حمل داخلی یک سرویس تکمیلی برای بخش بین الملل تی ان تی محسوب می گردد.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس ویژه می باشد که بررسی آن  میتواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.این سرویس جز سرویسهای ویژه ی پست تی ان تی محسوب می گرددکه در واقع بستری است برای رفاه هموطنان در جهت استفاده از خدمات حمل نقل دراستانداردهای جهانی تا کیفیت ایده آل  را تقدیم هموطنانمان کنیم .

نکات مهم:

این سرویس علاوه بر روند عادی ارسال بسته های داخلی دو نوع سرویس دیگر برای مشتریان عزیزنیزدرخود دارد، سرویس همان روز و سرویس روز بعد که در ادامه به اختصار به هرکدام اشاره خواهد شد:

سرویس همان روز: برای بسته های داخلی که بحث زمان در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است سرویس همان روز تعریف شده است برای اطلاعات بیشترمیتوانید به سرویس همان روز بخش اکسپرس مراجعه کنید .

سرویس روز بعد : این سرویس برای ادارات و شرکتها بسیار پرکاربرد است همچنین برای ارسال اسناد مناقصه ای نیز مناسب می باشد.برای آشنایی بیستر با این سرویس میتوانید به سرویس روز بعد در بخش سرویسهای اکسپرس مراجعه کنید.