sales [at] tntiran.com
82444 (021)

Door to Door

Door to Door

Door to Door

xs-ban-1-820x400.jpg.pagespeed.ic.-xof0dwQpy

سرویسی حرفه ای در خدمات پست سریع هوایی

انتخاب جایی که می خواهید برای گرفتن مرسوله به شما مراجعه شود با شماست . این سرویس خدمتی است برای رفاه حال مشتریان عزیز که بدون مراجعه به دفاتر ما برای تحویل بسته شان از خدمات پستی ما بهرمند گردند .انتخاب اینکه محل تحویل بسته در کجای دنیا و به چه صورت و با چه نوع خدماتی باشد نیزبنا بر نظر شما می باشد.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس خاص می باشد که بررسی آن  میتواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.

نکات مهم:

باید توجه داشته باشید در سرویس درب به درب الویت رفاه مشتری برای استفاده از یک سرویس سریع آسان و ایمن است و برنامه ریزی و طراحی این سرویس به نحوی است که مشتریان ما تنها با یک تماس از تمام فرایند حمل و نقل بین المللی با هر حجم و هر تعدادی استفاده کنند.