sales [at] tntiran.com
82444 (021)

اینجانب معتقدم خاطرات باقی مانده دراذهان مردم یک کشور از میزان محبوبیت و ماندگاری خدمات یک سازمان دربین افراد یک جامعه حکایت دارد و به خود می بالیم که پست سریع بین المللی تی ان تی ایران در این تعریف درجایگاه بسیار مطلوبی درمیان مردم ,سازمانها وشرکت های بزرگ,ارگانهای دولتی و…قراردارد.

این جایگاه نه به واسطه نوع خدمات بلکه به دلیل حسن شهرت کارکنان و مدیران پست تی ان تی در طی قریب به نیم قرن خدمت رسانی درراستای اصول مشتری مداری با استانداردهای جهانی به مردم به دست آمده است.با توجه به تغییرماهوی در نوع مدیریت این سازمان خرسندیم که روز به روز این مقبولیت در بین هموطنان عزیز بیشتر می شود.مایلم اذعان کنم پست تی ان تی در سالهای گذشته با تغییر رویکرد و توجه به فناوری های روزشاهد تغییرات اساسی بوده است واهتمام ویژه ای به نیازهای جدید مشتریان در راستای رفاه مخاطبان خود انجام داده است.

درآخرخداوند منان را شاکرم که توانسته ایم درجهت خدمت رسانی با معیارهای بین المللی به هموطنان عزیز درجای جای دنیا به بهترین شکل عمل کنیم و مراتب سپاس را از پست جمهوری اسلامی برای حمایت همیشگی در طی این سالها به جا می آوریم .پاینده باد نام ایران.

ایرج دانش

شعب
رهگیری مرسولات
استعلام حمل
نمایندگی ها