sales [at] tntiran.com
82444 (021)

سرویس همان روز

سرویس همان روز

Same Day Delivery

4545455

یک سرویس فوق سریع برای بارهای ضروری

سرویسی متفاوت برای بسته هایی که باید درهمان روز دریافت بسته، به گیرنده تحویل گردند.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مند گردید و درراستای انجام این سرویس چطورمیتوان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد :

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام میگیرد.

روند انجام این سرویس به این صورت است که مشتریان عزیز بعد از تحویل بسته به کارشناس مربوط اعلام می کنند که میخواهند بسته شان همان روز تحویل بسته به شرکت تی ان تی، به مقصد برسد و تحویل گیرنده داده شود و به تناسب درخواست شما پرسنل تی ان تی با توجه به مقصد شما امکان انجام این سرویس رابررسی میکنند و درصورتی که این بسته شامل این شرایط شود ،فرایند حمل آغاز میشود همچنین شما میتوانید از طریق سایت یا پیامک از موقعیت بسته خود مطلع گردید.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس خاص می باشد که بررسی آن می تواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.

نکات مهم:

این سرویس سریع نیاز به هماهنگی سریع وسازماندهی پیشرفته ی درون سازمانی دارد که پست تی ان تی با توجه به چیدمان منظم و پیشرفته ی سازمانی این مهم را فراهم کرده ودر راستای انجام این سرویس به بهترین نحو عمل میکند.

این سرویس صرفاً شامل حمل داخلی می شود و در مورد بسته های خارجی غیر قابل انجام می باشد. برای استفاده از این سرویس مشتریان عزیز حتما باید با کارشناس مربوط هماهنگی های لازم را انجام دهند و مطلع گردند که آیا بسته ی مورد نظر با توجه به مقصد آن و همچنین زمان تحویل بسته قابل انجام است یا خیر. در صورت داشتن شرایط استفاده از این سرویس هماهنگی های لازم جهت دریافت بسته ی مورد نظر انجام می گردد.