sales [at] tntiran.com
82444 (021)

تحویل قبل از 9 صبح

تحویل قبل از 9 صبح

experess 9:00

یک سرویس سریع برای بسته های ضروری

این سرویس به گونه ای طراحی گردیده است که مشتریان گرامی می توانند حین انجام ثبت سفارش پستی ، درخواست کنند که بسته هایشان پیش از ساعت 9 صبح روز کاری تحویل گیرنده شوند.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان از خدمات این سرویس بهره مندگردید و در راستای انجام این سرویس چطور می توان از وضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد :

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام می گیرد .

بعد از تماس با یکی از شعبات شرکت پست تی ان تی ، پرسنل شرکت اطللاعات لازم در مورد محموله شما را دریافت می کنند و بررسی نوع محموله شما و شرایط ارسالش توسط کارشناسان ما انجام می گیرد که امکان حمل محموله شما در سرویس 9 صبح بررسی ودرصورت وجود این امکان مراحل حمل مرسوله شما انجام می شود. همچنین شما می توانید ازطریق سایت یا در صورت تمایل از طریق  پیامک ،در هرلحظه از وضعیت بسته خود مطلع گردید.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس خاص می باشد که بررسی آن  میتواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.

نکات مهم:

سرویس  9صبح برای مرسوله های عموماً سبک طراحی گردیده است به طور مثال ،برای حضور درمناقصه ها گاهی اوقات لازم است بسته ی حاوی اسناد مناقصه شما قبل از  9صبح به مقصد برسد و یا پرونده های ضروری که بحث زمان درآنها در الویت قراردارد می توانند از این سرویس بهره مند گردند .

توجه بفرمایید که برای استفاده از این سرویس ، زمانی که با یکی از دفاتر تی ان تی تماس می گیرید باید به کارشناس مربوط خود اعلام بفرمایید که برای حمل مرسوله ی شما از این سرویس ویژه استفاده گردد تا اقدامات لازم در مورد این نوع سرویس خاص حمل انجام گردد. این سرویس دراغلب شهرها در زمینه ی حمل داخلی قابل انجام است و بنا به درخواست مشتریان برای برخی از کشورهانیز میتواند به هموطنان عزیز ارائه گردد.