sales [at] tntiran.com
82444 (021)

سرویس روز بعد

Next Day Delivery

سرویس روز بعد ، سرعت را به خاطر بسپارید

مرسوله فردای روز بعد از دریافت از فرستنده به گیرنده تحویل داده میشود این تعریف سرویس روزبعد پست سریع بین المللی تی ان تی است.این سرویس در بیشتر موارد در بخش حمل داخلی پست خصوصی تی ان تی قرار میگیرد.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام این سرویس چطور میتوان از وضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد ؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام می گیرد.

روند انجام این سرویس به این صورت است که مشتریان عزیز بعد از تحویل بسته به کارشناس مربوط اعلام می کنند که می خواهند بسته شان فردای روز تحویل بسته به مقصد برسد و تحویل گیرنده داده شود و به تناسب درخواست شما پرسنل تی ان تی با توجه به مقصد شما امکان انجام این سرویس رابررسی می کنند و درصورت شامل شدن ،فرایند حمل آغاز میشود همچنین شما می توانید از طریق سایت یا پیامک از موقعیت بسته خود مطلع گردید.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورد سرویس روز بعد پست  سریع بین المللی تی ان تی ایران می باشد که بررسی آن میتواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.

نکات مهم درباره سرویس روز بعد:

سرویس روز بعد نیاز به هماهنگی سریع و سازماندهی پیشرفته ی درون سازمانی دارد که پست بین المللی تی ان تی با توجه به چیدمان منظم و پیشرفته ی سازمانی این مهم را فراهم کرده ودر راستای انجام این سرویس به بهترین نحو عمل می کند. این سرویس برای ارسال فوری اسناد مناقصه ای که موضوع زمان در آنها بسیار ضروری است کاربردی می باشدهمچنین از این سرویس برای ارسال مدارک شناسایی و حتی برای ارسال کالای سنگین میتوان استفاده کرد.

این سرویس بیشتر برای حمل داخلی قابل استفاده می باشد و نیز در مواردی در صورت هماهنگی قبلی، برای بعضی از کشورها انجام می شود.

شعب
رهگیری مرسولات
استعلام حمل
نمایندگی ها