sales [at] tntiran.com
82444 (021)

بخشی از شرایط و مقررات حمل بار و سایر خدمات شرکت تی ان تی ایران

قوانین و مقررات حمل و نقل که در زیر آمده است نسخه خلاصه شده تمامی مفاد و شرایط شرکت تی ان تی ایران می باشد که در خصوص تمامی حمل و نقل های انجام شده توسط ما اعمال خواهد شد.

 

ماده۱ تعاریف.

تعاریف زیر در چهارچوب مفاد و در خصوص شرایط اشاره شده در این قرارداد حمل و نقل در خصوص سایر خدمات توافق شده بین شما و شرکت ما اعمال خواهند شد.

ما، به ما، متعلق به ما وTNT به شرکت TNT Iran، شرکتهای وابسته و مربوطه و تمامی کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران وابسته.

شما متعلق به شما، فرستنده، ارسال کننده یا تحویل گیرنده محموله، صاحب محموله، دریافت کننده و مالک محتوایات محموله و هر یک از طرفینی که منافع قانونی در محتویات محموله داشته و منافعی در اجرا یا انجام خدمات مرتبط دارا می باشند اطلاق می گردد.

 

حمل و نقل: تمام با بخشی از عملیات و خدمات ارائه شده توسط ما در رابطه با حمل محموله اطلاق می گردد.

 

سایر خدمات: به تمامی خدمات حمل محموله ها که توسط ما ارائه می گردند اما جزء خدمات ما طبقه بندی نگردیده اند از جمله انبار نمودن کالا، بسته بندی، نصب، ابزاربندی، یکپارچه سازی، خدمات ارزش افزوده و مدیریت حمل اطلاق می گردد

 

محموله: به کالاها و اسناد از هر نوع و طبقه که باشند، خواه به صورت فله (عمده) یا یک بسته یا چندین بسته اطلاق میگردد، که حمل آن از یک آدرس به آدرس دیگر تائید شده و سایر خدمات مرتبط مورد تائید ما قرار گرفته است.

 

اقلام غیر مجاز: به مواد یا کالاهائی که حمل آنها به موجب قانون هریک از کشورها ممنوع گردیده است اطلاق می گردد.

 

ماده۲. طرفی که با او قراداد منعقد نموده اید.

قرارداد حمل و سایر خدمات مربوطه بین شما و شرکت TNT یا هریک از شرکتهای وابسته به TNT منعقد می گردد. که از سوی شما حمل کالاها یا بسته به مورد، اجرای سایر خدمات را به عهده گرفته اند. شما توافق می نمائید که شرکت ما می تواند به صلاحدید خود تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را تحت هر شرایطی به پیمانکاران فرعی واگذار نماید.

 

ماده۳. پذیرش شرایط و مقررات ما از جانب شما.

با تحویل محموله خود به شرکت، صرف نظر از اینکه خودتان بارنامه را امضا کرده باشید یا نه، تمام شرایط ذکر شده در بارنامه و قرارداد حمل را از طرف خود و از طرف هر شخص ثالث که دینفع محموله یا سایر خدمات ارائه شده می باشد، قبول می نمائید. مفاد و شرایط قرارداد ما تمامی اشخاص مربوطه و قراردادهای فرعی را که حمل محموله ازطریق آنها انجام می گیرد، دربر خواهد گرفت، همچنین این شرایط به کارمندان، نمایندگان و مدیران ما نیز اطلاق می گردد. مفاد و شرایط مذکور الزاما می بایست توسط یکی از نمایندگان یا کارمندان ما تائید گردند. دستورات کتبی یا شفاهی شما در رابطه با حمل و سایر خدمات، برای ما الزام آور نخواهد بود.

 

ماده۴. محدوده قرارداد.

     ا. حتی اگر حمل محموله بخشی از قرارداد دیگری بین شما و شرکت ما را در برگیرد، مفاد و شرایط این قرارداد برای تمامی قراردادهای دیگر قابل اجرا و لازم الاجرا می باشد.

     ب.در هر قراردادی که بین شما و ما منعقد میگردد و الزام حمل کالا را برای ما ایجاد می نماید، موارد زیر مورد توافق شما قرار خواهند گرفت.

          – اگر حمل از به صورت زمینی انجام گیرد، قرارداد منعقد شده قرارداد حمل زمینی می باشد.

          – اگر حمل به صورت هوائی صورت گیرد، قرارداد منعقد شده قرارداد حمل هوائی می باشد.

          – اگر حمل به صورت دریائی انجام گیرد، قرارداد منعقد شده قرارداد حمل دریائی میباشد.

          – اگر موارد غیر از حمل کالا مورد توافق باشد، نوع قرارداد، قرارداد سایر خدمات تلقی خواهد شد.

 

ماده ۵. کالاهای مخاطره آمیز/ امنیت.

     ۱.کالاهای مخاطره آمیز. به استثنای موارد درج شده در این بند، اگر کالائی به صلاحدید ما جزء کالای مخاطره آمیز طبقه بندی گردد، هیچگونه خدماتی از جانب ما در مورد کالای مورد نظر ارائه نخواهد گردید. این کالاها، جزء آن دسته از محصولاتی هستند که در دستورالعملهای فنی ICAO یا سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی یا انجمن حمل هوائی بین المللی IATA جزء کالاهای خطرناک طبقه بندی گردیده اند و همچنین کالاهائی که در دستورالعملهای قانون کالاهای خطرناک دریائی بین المللی (IMDG) طبقه بندی شده است یا تحت کالاهای مشخص شده در یا توافقنامه اروپا جزء حمل کالاهای خطرناک از طریق زمینی (ADR) طبقه بندی شده اند. ویا طبق هر قانون ملی یا بین المللی به حمل و ارائه خدامت در رابطه با کالاهای خطرناک اطلاق می شود ما می توانیم به صلاحدید خود حمل برخی از کالاهای خطرناک از طریق زمینی (ADR) را تقبل نموده یا خدماتی در خصوص آنها به برخی کشورها ارائه دهیم، مشروط بر اینکه موقعیت مشتری تائید شده مورد توافق قرار گرفته و پیش از حمل، شرایط و مقررات مربوطه کتبا مورد توافق شما قرار گرفته و از طرف شما امضا گردد. حما کالاهای خطرناک صرفا در صورتی که مطابق الزامات و مقررات قانونی باشند (طبق بند ۵/۱ الف) پذیرفته خواهند شد.شما میتوانید از طریق نزدیکترین دفتر ما، به جزئیات الزامات و مقررات مذکور همچنین دستورالعملهای اطلاق پذیر در خصوص وضعیت تائید شده مشتری دسترسی حاصل نمائید. هزینه مازاد کالاهای خطرناک پس از پذیرش محموله برای شما فاکتور خواهد شد.

     ۲.مقررات ایمنی محموله هوائی

          ا. همزمان با تکمیل بارنامه و واگذاری حمل خود به ما باید تضمین نمائید که محموله شما حاوی هیچ ماده خطرناکی (طبق پیوست شماره ICAO17 یا سایر مقررات بین المللی ایمنی هوائی) نمی باشد. باید شرح کامل محتوای محموله خود و سایر اسناد مربوطه را ارائه دهید ولی ارائه این اطلاعات رافع سایر مسئولیت های شما نخواهد بود. تمامی محموله هایی که توسط شرکت ما حمل میگردند، ممکن است از نقطه نظر ایمنی مورد بازبینی و بازرسی قرار گیرند و حتی ممکن است برای بررسی محمول از اشعه ایکس استفاده شود و شما قبول می نمائید که حتی محموله شما ممکن است باز شده و در هنگام ترانزیت بازبینی شود.

          ب.شما اعلام می نمائید که محموله را در مکانی ایمن توسط اشخاصی قابل اعتماد که استخدام نموده اید جهت حمل آماده کرده اید و اذعان می نمائید که قبل از اینکه محموله جهت حمل یا سایر خدمات مورد پذیرش ما قرار گیرد، در مقابل تمامی مداخلات غیر مجاز ایمن بوده است.

     ۳.اقلام غیر مجاز. حمل محموله های حاوی اقلام غیر مجاز مورد قبول ما نخواهد بود.

 

ماده ۸. ترخیص از گمرک.

     ۱- شما به موجب این قرارداد شرکت مارا به عنوان نماینده انحصاری خود جهت ترخص و ورود محموله از طریق گمرک، منصوب می نمائید و شرکت ما بدین وسیله تائید می نماید که تحویل گیرنده کالا می باشد و تمامی موارد مربوط به ترخیص گمرکی و ورودیه ها را انجام خواهیم داد. اگر مقامات گمرکی برای تائید واردات/صادرات یا ترخیص گمرکی مدارک دیگری درخواست نمایند، الزامی است به هزینه خود مدارک لازم را تهیه نمائید.

     ۲- شما صحت تمامی اظهارنامه ها و اطلاعاتی را که در رابطه با صادرات و واردت تهیه کرده اید تائید می نمایید و اذعان می نمائید که در صورت ارائه اطلاعات نادرست در خصوص محموله یا محتوای آن، مشمول طرح دعوی مدنی و پرداخت جریمه های ناشی از پیگرد قانونی آن خواهید شد که در این صورت جهت جبران خسارت ممکن است کالای شما به فروش برسد. تا جائی که ما بتوانیم داوطلبانه امور گمرکی شما را تکمیل نمائیم، تمام هزینه های تشریفات اداری و همکاری های انجام شده می بایست به مسئولیت خود شما پرداخت شود. همچنین شما تعهد می نمایید که تمام خسارات شرکت ما را جبران نموده و ما در مقابل تمام مخاطرات و دعاوی مصون نگاه خواهد داشت. همچنین الزامی است تمامی هزینه های اداری را که ممکن است در راستای ارائه خدمات تصریح شده هزینه شوند پرداخت نمائید.

     ۳- تمامی تعرفه های گمرکی، مالیات ها و مالیات برارزش افزوده، جریمه ها، هزینه های انبارداری، و سایر هزینه های دولتی یا هزینه های قصور و اهمال دریافت کننده در خصوص تهیه اسناد یا دریافت مدارک و مجوزات لازم توسط شما پرداخت خواهد شد.

اگر هزینه های مذکور توسط ما از دریافت کننده کالا مطالبه گردد ولی دریافت کننده از پرداخت آن سرباز زند، الزامی است شما هزینه های مربوطه را پرداخت نمائید و همچنین هزینه های امور اداری مربوطه و سایر هزینه ها نیز به عهده شما خواهد بود. متعاقب اولین درخواست، شما، باید ضمانتنامه مقتضی برای هزینه های دولتی، تعرفه های گمرکی، جرائم، هزینه های انبارداری و سایر هزینه ها ارائه نمائید.

     ۴- ما تلاش می نمائیم تمامی تشریفات امور گمرکی مربوط به ترخیص کالا را تسریع نمائید اما هزینه ها و مخارج مربوط تاخیر، خسارت، و یا هرگونه اهمال و قصور کارمندان گمرکی یا مقامات دولتی در تعهد ما نخواهد بود.

 

ماده۱۲. گستره تعهدات شرکت ما.

     الف.حمل محموله شما، به طور انحصاری یا بخشی از آن، به صورت هوائی انجام خواهد شد و محموله شما مشمول کنوانسیون ورشو (مصوب۱۹۲۹) یا کنوانیسون ورشو اصلاح شده به موجب پروتکل لاهه و پروتکل مونترال شماره ۴ (۱۹۷۵) یا کنوانسیون مونترال مصوب ۱۹۹۹، (هر کدام که اطلاق پذیر باشد)،خواهد بود.این معاهدات بین المللی حاکم بر خسارات، مسئولیتها و تعهدات و تاخیر محموله ما را نسبت به جبران خسارات شما تا ۱۷ SDR (حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول) به ازای هر کیلوگرم (یعنی تقریبا ۲۰ یورو به ازای هر کیلوگرم به علاوه نرخ تسعیر) محدود خواهد نمود.

     ب.اگرما کالای شما را به صورت زمینی از/ به یکی از کشورهای عضو کنوانسوین حمل بین المللی زمینی کالا حمل نمائیم CMR1956، قانون CMR بر مسئولیت ما در خصوص ضرر و زیان وارده به محموله شما حاکم خواهد بود و این مسئولیت به SDR8/33 به ازای هر کیلوگرم محدود خواهد بود (یعنی در صورت خسارت به محموله، جریمه ای معادل ۱۰ یورو به ازای هر کیلوگرم محموله تعلق خواهد گرفت). درصورت تاخیر، اگر شما بتوانید ضرر و زیان خود را اثبات نمائید، مسئولیت ما به باز پرداخت هزینه پرداخت شده از سوی شما برای حمل آن محموله یا بخشی از آن که با تاخیر حمل شده است، محدود می گردد.

     پ.اگر هیچیک از کنوانسیونهای فوق قابل اعمال نباشند، و ما به هر دلیل در قبال شما مسئول باشیم، خواه به دلیل قصور از تعهدات قراردادی، سهل انگاری و اهمال و یا اقدامات عمدی، مسئولیت ما در خصوص جبران خسارت عدم حمل، حمل ناقص یا خسارت وارده به شما به پائینترین ارزش حمل در بازار در زمان حمل یا زمان هزینه های تعمیر محموله یا بخش آسیب دیده محدود می شود که در این صورت، سقف نرخ جبران خسارت از ۱۷ یورو به ازای هر کیلوگرم تجاوز نخواهد کرد و حداکثر آن ۵۰۰۰ یورو برای هر محموله خواهد بود. در صورت تاخیر، و در صورتی که شما بتوانید ثابت نمائید که مشمول خسارت شده اید مسئولیت ما بازپرداخت خسارات شما یعنی مبالغی که برای محموله ودر رابطه با حمل پرداخت نموده اید می باشد.

     ت. طبق ماده ۱۳ زیر، اگر ما در رابطه با سایر خدمات مسئول باشیم ازجمله قصور از قرارداد، اقدامات عمدی و غیره مسئولیت ما پرداخت ۵۰۰۰ یورو برای هر پرونده یا هر مورد می باشد. درصورتی که خسارتی به محموله وارد شود، مسئولیت ما به پائینترین نرخ بازار یا هزینه تعمیرات آن بخش آسیب دیده محموله محدود میگردد که سقف آن از ۳/۴ یورو به ازای هر کیلوگرم تا حداکثر مبلغ ۵۰۰۰ یورو به ازای هر محموله تجاوز نخواهد کرد.

 

ماده ۱۳. استثنائات.

     ۱.ماهیچگونه مسئولیتی در قبال از دست دادن درآمد، از دست دادن سود، از دست دادن بازار، از دست دادن اعتبار، از دست دادن مشتریان و از دست دادن حق استفاده و از دست دادن فرصتها نداریم حتی اگر بدانیم که چنین ضرر و زیانهائی به طور غیرمستقیم، تصادفی یا خاص و در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا اشتباهات رخ داده باشد.
     ۲.در صورت عدم اجرای تعهدات به دلیل وقوع شرایط زیر، شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال شما نخواهد داشت.

          ا. شرایطی خارج از کنترل ما مثل (اما نه محدود به)حوادث غیر مترقبه، زلزله، طوفان، سیل، آتش سوزی، مه، برف سنگین، یا یخزدگی، فورس ماژور مثل جنگ، تصادفات اقادامات دشمنان ملی، شورش، تحریمات، مخاطرات آشوبهای داخلی، اغتشاشات ملی، شورشهای محلی و ملی در زمینه حمل هوائی یا تداخلات شبکه حمل هوائی مشکلات مکانیکی، یا مشکلات وسایل حمل و نقل، مشکلات حمل، اقدامات جنایی اشخاص ثالت مثل دزدی و غیره

          ب. اقدامات یا قصورات شما قصورات اشخاص ثالث- زمانی که شما مرتکب قصور و اهمال می گردید، یا از تعهداد قراردای خود به ویژه ضمانتها قصور می ورزید- قصورات گمرکات، خطوط هوائی، فرودگاه یا مقامات دولتی

          پ. محتویات محموله شامل اقلام ممنوع و غیر مجاز باشد حتی اگر به اشتباه برای حمل پذیرفته شده باشند.

     ۳.ما پیک معمولی نیستیم و مسئولیت یک قاصد معمولی را تقبل نمی نمائیم. در شرایط عادی، ما حمل محموله به/از آدرس های مسکونی را تقبل نمی نمائیم.

 

ماده۱۷. دعاوی اقامه شده توسط اشخاص ثالث.

شما بدینوسیله تعهد می نمائید که اشخاص ذینفع در محموله شما هیچ گونه دعوای قانونی علیه ما اقامه نخواهند نمود حتی اگر ما قصوری از تعهدات خود مرتکب شده باشیم و شما باید ما را در مقابل تمامی ادعاها و دعاوی و هزینه های ناشی از آن مصون نگه دارید.

 

ماده۱۸. روند دعاوی.

در صورتی که بخواهید جهت جبران خسارت ناشی از حمل موخر یا خسارات و ضرر و زیانهای وارد شده اقامه دعوی نمائید باید دعوی مربوطه طبق قوانین کنوانسیون مربوطه و به شرح ذیل اقامه گردد در غیر این صورت ما حق رد دعوی شما را خواهیم داشت.

     الف. شما باید در وهله اول شرکت ما را کتبا از خسارت و ضرر و زیان خود طی ۲۱ روز از دریافت محموله و یا طی ۲۱ روز از تاریخ حمل مطلع نمائید، یا اگر دعوی مربوطه به خدمات باشد، طی ۲۱ روز از تاریخی که از خسارت یا ضرروزیان خود مطلع گردیده اید اخطاریه کتبی برای ما ارسال نمائید. شما باید اسناد مربوط به دعوی خسارت خود را ارائه نموده، و تمامی اطلاعات و اسناد مربوطه را برای ما ارسال کنید. ما ملزم به پاسخگوئی به دعاوی نمی باشیم مگر اینکه هزینه های دادرسی پرداخت شده باشد، در غیر اینصورت می توانیم هزینه های دادرسی ار از هزینه های خود کسر نمائیم.

     ب. مافرض می نمائیم که کالا در شرایط مناسب ارسال شده است مگر اینکه دریافت کننده خسارت کالا را گزارش نماید. به منظور جبران خسارت از سوی ما، بسته بندی اصلی و محتوای کالای شما باید برای بازرسی در اختیار ما قرار داده شود.

     پ. به استثناء مواردی که طبق کنوانسیون مربوطه تصریح شده باشد یا قانون تصریح کرده باشد، شما حق اقامه دعوی خسارت علیه ما را نخواهید داشت، مگر زمانی که دعوی خود را نزد یک دادگاه قانونی اقامه نموده باشید، و دعوی شما طی یک سال از تاریخ ارسال محموله یا از تاریخی که محموله میبایست تحویل می شده است یا تاریخی که حمل به پایان رسیده است اقامه شده باشد. درصورتی که دعوی مربوط به سایر خدمات باشد، الزامی است طی یک سال از تاریخ مقتضی و معقول آگاه شدن از خسارت، اقامه گردد.

     ت.درصورتی که ما تمام یا بخشی از دعوی شما را بپذیریم، شما باید تضمین نمائید که بیمه گران شما یا اشخاص ثالث ذینفع در محموله حق دعوی جبران خسارت را از خود سلب و ساقط می نماید.

     ث. حداقل تا ۳۰ روز از تاریخی که شما ما را از عدم تحویل محموله مطلع نمودید، محموله شما جزء محموله های مفقودی تلقی نخواهد شد. برای کوتاه کردن این مدت، می توانیم کتبا با شما توافق نمائیم.

 

ماده ۱۹. مبالغ و پرداخت.

شما توافق می نمائید که هزینه های حمل کالا بین کشور مبدا و مقصد و مقاصد درج شده در قرارداد و همچنین هزینه سایر خدمات را پرداخت نمائید و مالیات بر ارزش افزوده نیز طی ۷ روز از تاریخ فاکتور به عهده شما خواهد بود. در صورتی که طی ۷ روز فاکتور صادر شده از سوی ما را کتبا تائید ننمائید، حق اعتراض به فاکتور های صادر را از خود سلب و ساقط خواهید نمود. هزینه های محاسبه شده طبق هزینه های اجرائی به محموله بر اساس نرخ ارز یا قراردارهای اطلاق پذیر محاسبه می شوند. ما باید وزن و حجم را کنترل نموده و تعداد اقلام محموله شما را شمارش نمائیم و در صورتی که متوجه تناقضی شدیم، همان اوزان، احجام و کمیتی که ما تعیین می نمائیم مبنا قرار خواهد گرفت. طبیعتا تمام هزینه های واردات، مالیات بر ارزش افزوده و تمام هزینه های وضع شده در خصوص محموله در کشور مقصد حسب دریافت محموله توسط دریافت کننده پرداخت خواهد گردید و اگر دریافت کننده از پرداخت آنها امتناع ورزد الزامی است طی ۷ روز از زمان ابلاغ اینکه دریافت کننده از پرداخت آن هزینه امتناع نموده، آن مبالغ را پرداخت نمائید. شما توافق می نمائید که ما می توانیم سود تمامی فاکتور های پرداخت نشده را به نرخ %۶ بالاتر از بانک مرکزی اروپا طی ۷ روز از تاریخ فاکتور از شما مطالبه نمائیم. شما پرداخت هزینه های معقول فاکتورهای وصول نشده را طی ۷ روز از تاریخ فاکتور تضمین خواهید نمود.

 

ماده ۲۱. قانون حاکم و صلاحیت قضائی.

     ۱.در صورتی که هریک از مفاد و شرایط قرارداد نامعتبر یا غیر قابل اجرا باشند، آن مفاد و شرایط و مابقی شرایط قرارداد را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و سایر شرایط قرارداد به قوت خود باقی خواهند ماند.
     ۲.به استثناء مواردی که در کنوانسیون مربوط به هر مورد تصریح شده باشد، این قرارداد و مفاد و شرایط آن مشمول قوانین دادگاه های کشوری خواهند بود که شعبه TNT در آن کشور قرار دارد و حمل محموله شما و ارائه سایر خدمات را تقبل نموده است.

شعب
رهگیری مرسولات
استعلام حمل
نمایندگی ها