sales [at] tntiran.com
82444 (021)

قوانین و مقررات

بخشی از شرایط و مقررات حمل بار و سایر خدمات شرکت تی ان تی ایران

1.تعاریف: زیر شامل شرایط و مقرراتی می شود که در ادامه تنظیم شده و حاکم بر قرارداد حمل بار و سایر خدمات مربوطه بین شما و ما می باشد: “ما”، “برای ما” و “تی ان تی” یعنی شرکت جهانی حمل سریع السیر بار تی ان تی ایران و سایر شرکت های گروه (ازین به بعد تی ان تی گفته می شود) و کارکنان، عوامل و پیمانکاران مستقل تی ان تی. “حمل” یعنی تمام روند عملیات و خدماتی که ما در رابطه با حمل و نقل محموله آن را تقبل کرده ایم. “سایر خدمات” یعنی تمام خدمات به غیر از خدمات حمل محموله توسط ما از جمله ولی نه محدود به انبار کردن، طبقه بندی کردن، جمع کردن، یکی کردن، بسته بندی کردن، نصب کردن، خدمات ارزش افزوده و خدمات مدیریت حمل و نقل. “محموله” یعنی کالا یا اسناد با هر ماهیتی که باشد (یا بصورت فله و یا در یک یا چند بسته) اعم از اینکه دارای بارنامه باشد یا خیر، و ما قبول کرده ایم آن را از یک نشانی به نشانی دیگر حمل کنیم، یا در خصوص حمل آن قبول کرده ایم تا سایر خدمات را ارائه دهیم. “کالاهای غیرمجاز” یعنی کالاها یا موادی که حمل آنها طبق قوانین یا مقررات هر کشوری که محموله به مقصد آن کشور یا از طریق آن کشور حمل می شود، ممنوع می باشد.

2.طرف قرارداد شما:

قرارداد حمل شما و سایر خدمات بر عهده شرکت تی ان تی ایران یا سایر شرکت های وابسته به آن است که بسته به موارد درخواستی، حمل محموله یا ارائه سایر خدمات را قبول کرده اند. شما قبول می کنید که ما می توانیم بنا به تصمیم خود و بر اساس ضوابط و مقررات، نسبت به انعقاد قراردادهای فرعی برای حمل کل یا بخشی از محموله یا ارائه سایر خدمات اقدام نمائیم.

3.قبول قوانین و مقررات شرکت:

با تحویل محموله خود به شرکت، صرف نظر از اینکه خودتان بارنامه را امضا کرده اید یا خیر، تمام شرایط و مقررات ذکر شده در بارنامه و قرارداد حمل را از طرف خود و از طرف هر شخص ثالث که ذینفع محموله یا سایر خدمات ارائه شده می باشد، قبول می کنید. شرایط و مقررات ذکر شده شامل تمامی افرادی است که برای جمع آوری، انتقال، و حمل محموله یا ارائه سایر خدمات به کار گرفته می شوند و در صورتی که همراه با محموله خود، دستورالعمل های کتبی و شفاهی ارائه کنید که مغایر با شرایط و مقررات شرکت باشد، این شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص رعایت این دستورات نخواهد داشت.

4.حیطه قرارداد:

1-4- حتی اگر حمل محموله منجر به انعقاد قراردادی با ماهیتی دیگر بین شما و ما شود، این شرایط و مقررات در آن قراردادهای منعقد شده هم در خصوص حمل هرگونه کالا متعاقب این قرارداد، مد نظر قرار خواهد گرفت. 2-4- با انعقاد هرگونه قرارداد حمل با شرکت ما، در حقیقت توافق خود را با موارد زیر اعلام می کنید: – قرارداد شامل حمل بار از طریق زمینی است. اگر حمل بار عملاً از طریق زمینی انجام شود، – قرارداد شامل حمل بار از طریق هوائی است. اگر حمل بار عملاً از طریق هوائی انجام شود، – قرارداد شامل حمل بار از طریق دریایی است. اگر حمل بار عملاً از طریق دریایی انجام شود، – قرارداد شامل اجرای سایر خدمات می باشد، اگر در رابطه با سایر خدمات منعقد شده باشد که ارتباطی با مساله حمل بار ندارد.

5.کالاهای خطرناک و موارد امنیتی:

1-5- الف) به استثنای موارد مندرج در بندهای 2-5 و 3-5 از پذیرش کالاهایی که به تشخیص ما جزو کالاهای خطرناک قلمداد می شوند و از ارائه سایر خدمات به این گونه کالاها معذور هستیم. کالاهای خطرناک شامل ولی نه محدود به کالاهائی هستند که طبق قوانین تصریح شده در دستورالعمل فنی سازمانی بین المللی هوانوردی غیرنظامی ICAO، دستورالعمل کالاهای خطرناک انجمن بین المللی حمل و نقل هوائی IATA، دستورالعمل بین المللی حمل دریائی کالاهای خطرناک IMDG، توافق نامه اروپایی در رابطه با حمل بین المللی زمینی کالاهای خطرناک ADR یا هر قانون بین المللی دیگر که موضوع آن حمل کالاهای خطرناک یا ارائه سایر خدمات به این کالاها است، خطرناک محسوب می شوند. ب) بنا به صلاحدید خود می توانیم حمل برخی کالاهای خطرناک یا ارائه سایر خدمات به اینگونه کالاها را در برخی کشورها تقبل کنیم مشروط بر اینکه شما شرایط “مشتری تایید شده” را بپذیرید و تاییدیه کتبی خود را قبل از حمل محموله به شرکت ارائه کنید. حمل کالاهای خطرناک تنها در صورتی پذیرفته می شود که با قوانین و مقررات لازم الاجرا (مطابق با ماده 1-5) و شرایط ما مطابقت داشته باشد. شرح دقیق شرایط ما به همراه روند درخواست اخذ شرایط مشتری تایید شده در نزدیک ترین شعب ما قابل دسترسی می باشد و به محض پذیرش محموله، صورت حساب هزینه های مازاد بابت حمل کالاهای خطرناک برای شما ارسال خواهد شد. 2-5- الف) باید مطمئن شوید که محموله شما حاوی کالاهای غیرمجاز مطابق با موارد ذکر شده در پیوست شماره 17سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی یا سایر قوانین و مقررات ملی یا بین المللی که امنیت هوانوردی را تامین می نمایند، نمی باشد و با تکمیل بارنامه یا پیشنهاد حمل محموله به ما این مسئله را تائید می کنید. باید شرح کاملی درباره محتویات محموله بر روی بارنامه یا سایر مدارک همراه محموله ارائه کنید و باید توجه داشته باشید که مسئولیت و تعهد شما با ارائه این اطلاعات لغو نخواهد شد. ب) شما اظهار می دارید که محموله برای حمل یا برای اجرای عملیات حمل و نقل یا ارائه سایر خدمات توسط ما به شیوه ای ایمن و بی خطر و با استفاده از کارکنان قابل اعتماد که در استخدام شما هستند، آماده کرده اید و اظهار می دارید که بلافاصله قبل از حمل محموله توسط ما یا اجرای عملیات حمل و نقل یا ارائه خدمات توسط ما، محموله از دخالت های غیرمجاز در طول مراحل آماده سازی، انبارکردن و حمل و نقل در امان بوده است. 3-5- ما محموله هایی را که حاوی کالاهای غیرمجاز باشند، نمی پذیریم.

6.کنترل صادرات:

1-6-شما مسئولیت رعایت تمام قوانین لازم الاجرای کنترل صادرات را قبول می کنید و اجرای آن را تضمین می نمائید از جمله ولی نه محدود به قوانین و مقرراتی که تجارت غیر قانونی محموله های نظامی و سایر کالاها و خدمات استراتژیک و همچنین انجام معامله مالی یا تجاری با اشخاص و نهاد های مشهور در کشور هایی که محموله شما به سمت آن کشور ها از جانب آن کشور ها یا از مسیر آن کشور ها حمل می شود را منع می نماید، یا قوانین و مقرراتی که شرایطی را وضع میکند که تحت آن شرایط می تواند فناوری ها، اطلاعات و کالاهای خاص را به مقصد کشور های مقصد حمل کرد یا از مبدا آن کشور ها تحویل گرفت یا از میان آن کشور ها عبور داد. 2-6-همچنین شما تضمین می کنید که هیچ محموله ای را برای حمل به ما تحویل نمی دهید اگر شما یا هرکدام از طرفینی که درگیر حمل محموله هستند در لیست برنامه تحریم های سازمان ملل متحد برنامه های منطقه ای یا ملی در خصوص اجرا یا الحاق تحریم ها یا در لیست دستورالعمل های مربوط به تحرکات خود مختار قرار داشته باشید. 3-6-شما قبول می کنید تا محتوای محموله را هنگام انجام کنترل های امنیتی قبل از صادرات مشخص کنید و اطلاعات و تمامی اسناد مورد نیاز را برای اجرای قوانین لازم الاجرا در اختیار ما قرار دهید. 4-6-شما با هزینه خود مسئولیت دارید تا مجوز صادرات و واردات یا سایر مجوز های لازم برای حمل و نقل را اخذ کرده و هرگونه مجوز لازم در یان زمینه را کسب نمائید و اطمینان حاصل نمائید که مطابق با قوانین و مقررات کشور های مبدا، مقصدو هر کشوری که محموله مورد نظر شامل حوزه قضائی آن کشور می شود تحویل گیرنده محموله مجاز به دریافت محموله می باشد. 5-6-ما مسئولیت هیچ اقدامی از شما یا سایر اشخاص را که بر خلاف قوانین کنترل صادرات ،تحریم ها، اقدامات پیشگیرانه و توقیف ها به عمل آید بر عهده نمی گیریم.

7.حدود تعهدات ما:

الف) در صورتیکه تمام یا بخشی از محموله شما باید از طریق هوائی حمل شود و حمل هوائی محموله یا باید به مقصدی معین انجام شود یا در کشوری به غیر از کشور مبدا توقف داشته باشد، کنوانسیون ورشو 1929 یا کنوانسیون ورشو مطابق با اصلاحات پروتکل لاهه 1955 و یا پروتکل شماره 4 مونترال 1975 یا کنوانسیون مونترال 1999 هر کدام که اجباراً قابل اطلاق باشد، مشمول این محموله خواهد شد. مسئولیت ما در قبال مفقود شدن، آسیب دیدن یا بروز تاخیر در حمل محموله شما مطابق با معاهدات بین المللی فوق برابر با پرداخت 19واحد حق برداشت به ازای هر کیلوگرم از وزن محموله می باشد. ب) اگر محموله شما را از طریق خطوط زمینی به مقصد یا از مبدا یا از درون کشوری حمل کنیم که عضو پیمان بین المللی حمل کالاهای زمینی CMR مصوب سال 1956 می باشد، مسئولیت ما در قبال خسارات یا آسیب وارده به محموله مطابق پیمان مذکور برابر با 8.33 واحد حق در ازای هر کیلوگرم از وزن محموله می باشد. در صورت بروز تاخیر و در صورتی که بتوانید به ما نشان دهید که بابت تاخیر پیش آمده متحمل خسارت شده اید، مسئولیت ما محدود به استرداد مبلغ پرداختی توسط شما بابت حمل محموله یا بخشی از آن می باشد که با تاخیر تحویل شده است. ج) اگر هیچ کدام از موارد 1-12، 2-12 قابل اجرا نباشد و ما به هر دلیل در خصوص ارائه خدمات حمل و نقل نسبت به شما مسئولیتی داشته باشیم، از جمله و نه محدود به تخلف از قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا کوتاهی در انجام کار، مسئولیت ما در قبال خسارات، آسیب ها، تحویل اشتباه یا عدم تحویل تمام یا بخشی از محموله شما همواره محدود به کمترین میزان ارزش محموله در بازار در زمان حمل یا برابر با هزینه تعمیر و اصلاح محموله یا بخشی از آن می باشد که دچار آسیب دیدگی شده است و در هر حال، بالاترین حد تعهدات ما از 17یورو به ازای هر کیلوگرم وزن محموله و حداکثر 10.000یورو برای هر محموله بیشتر نخواهد شد. در صورت بروز تاخیر و در صورتی که بتوانید به ما نشان دهید که بابت تاخیر پیش آمده متحمل خسارت شده اید، مسئولیت ما محدود به استرداد مبلغ پرداختی توسط شما بابت حمل محموله یا بخشی از آن می باشد که با تاخیر تحویل داده شده است. 2-12- مطابق با ماده 13 زیر، در صورتی که در خصوص ارائه سایر خدمات به هر دلیلی نسبت به شما مسئولیتی داشته باشیم از جمله و نه محدود به تخلف از قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا کوتاهی در انجام کار، مسئولیت ما در قبال شما همواره محدود به 10.000یورو به ازای هر واقعه یا یک رشته از وقایع می باشد که در نتیجه آن به محموله آسیب وارد شده است. در صورت مفقود شدن محموله یا ایراد خسارت به آن، مسئولیت جبران خسارت وارده برابر است با پائین ترین ارزش محموله در بازار در زمان حمل یا هزینه تعمیر تمام یا بخشی از محموله که دچار آسیب شده است و در هر حال، بالاترین حد تعهدات ما از 3.4یورو به ازای هر کیلوگرم وزن محموله و حداکثر 10.000یورو به ازای هر واقعه یا یک رشته از وقایع مرتبط به هم بیشتر نخواهد شد.

8.حق بازرسی:

قبول می کنید که ما یا هر کدام از مقامات دولتی از جمله مقامات گمرک و امنیتی می توانند در هر زمان محموله شما را باز کرده و بازرسی نمایند.

9.محاسبه زمان حمل و مسیر ترانزیت کالا:

با توجه به اینکه زمان حمل محموله را از زمان تحویل گرفتن از مبدا تا زمان تحویل دادن در مقصد در اسناد منتشر شده خود محاسبه می کنیم، در قبال تعطیلات آخر هفته، تعطیلات عمومی، تعطیلات بانک ها، تاخیر پیش آمده به دلیل انجام امور گمرکی ، تاخیر پیش آمده به دلیل انجام الزامات امنیتی محلی یا سایر وقایع فراتر از کنترل ما در محاسبات انجام شده مسئولیتی بر عهده نمی گیریم. مسیر و روش حمل محموله شما کاملا بسته به صلاحدید ما تعیین می شود.

10.ترخیص از گمرک:

1-8- با امضای این قرارداد، تی ان تی را به عنوان نماینده خود منحصراً به منظور ترخیص و واردات محموله از طریق گمرک منصوب می کنید. علاوه بر این، بدینوسیله ضمن شناسایی شرکت به عنوان گیرنده کالا این اختیار را به ما می دهید تا در صورت نیاز به عقد قرارداد فرعی جهت امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرک اقدام کنیم. چنانچه مسئولین گمرک به اسناد اضافی جهت تایید اظهارنامه وارداتی یا صادراتی یا تعیین وضعیت ترخیص گمرک نیاز داشته باشند، مشتری می بایست با هزینه خود مسئولیت فراهم کردن اسناد مورد نیاز را بر عهده بگیرد. 2-8- شما صحت کلیه اطلاعات و اظهاراتی را که در خصوص صادرات و واردات محموله خود در اختیار شرکت قرار داده اید، تایید می نمایید و آگاهی خود را از این مطلب اعلام می دارید که در صورت اظهار هرگونه مطلب گمراه کننده یا نادرست در خصوص محموله یا هریک از محتویات آن، امکان اقامه دعوی مدنی یا کیفری علیه شما وجود دارد که می تواند منجر به مصادره یا جریمه محموله شود. مشتری همچنین مسئولیت کمک های داوطلبانه شرکت جهت ترخیص محموله از گمرک و مسئولیت تشریفات مربوط به آن را می پذیرد. چنین کمک هایی با قبول مخاطرات احتمالی از طرف شما در اختیارتان قرار داده می شود. همچنین توافق خود را در پرداخت غرامت و حفظ مصونیت شرکت در برابر دعاوی قضایی ناشی از اطلاعات دریافتی و جبران هزینه های متحمل شده به ما در این خصوص و پرداخت کلیه هزینه های اجرائی در راستای تامین خدمات شرح داده شده در این شرایط را اعلام می نمائید. 3-8- مسئولیت پرداخت هرگونه هزینه گمرکی، مالیات (شامل ولی نه محدود به مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که قابل اطلاق باشد)، جریمه، هزینه های انبار داری یا سایر هزینه هائی که در نتیجه اقدامات مسئولین گمرک یا سایر ارگان های دولتی به شرکت تحمیل شود، و همچنین هزینه های ناشی از عدم تامین اسناد و مدارک مورد نیاز و دریافت مجوزهای لازم از جانب شما یا تحویل گیرنده کالا بر عهده مشتری یا صاحب کالا می باشد. در مواقعی که تصمیم بگیریم این هزینه ها را از تحویل گیرنده کالا مطالبه نمائیم ولی تحویل گیرنده کالا از پرداخت هزینه های تحمیل شده امتناع کند، شما قبول می کنید که این هزینه ها را به همراه هزینه انجام امور اداری و همچنین سایر هزینه های اضافی که به ما تحمیل شده است، پرداخت نمائید. به محض ارائه اولین درخواست از طرف ما، ضمانت لازم برای پرداخت هزینه های گمرکی، مالیات ها، جرائم، هزینه های انبارداری یا سایر هزینه های ذکر شده در این شرایط و مقررات را به ما ارائه خواهید کرد. 4-8- شرکت نهایت تلاش خود را بعمل خواهد آورد تا روند ترخیص محموله شما از گمرک را تسهیل کند ولی هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر، خسارت یا آسیب وارده به محموله بر اثر بازرسی کارکنان گمرک یا سایر مسئولین دولتی بر عهده نخواهد گرفت.

11.نشانی و کد پستی نادرست:

1-10-اگر به دلیل نادرست بودن نشانی نتوانیم محموله را تحویل دهیم، تمام تلاش خود را به عمل خواهیم آورد تا نشانی درست را پیدا کنیم. ما اصلاحات انجام شده را به شما اطلاع خواهیم داد و محموله را به نشانی درست تحویل داده یا تلاش می کنیم تحویل بدهیم هر چند هزینه اضافی به این کار تعلق خواهد گرفت. 2-10-تحویل کالا به نشانی هایی که به صورت صندق پستی هستند قابل قبول نیست به غیر از تعداد محدودی از کشورها(که لیست آنها را می توانید از شرکت های تابعه یا وابسته به شعب TNT دریافت کنید که محموله شما را برای حمل پذیرش می کنند) آن هم مشروط بر این که شماره تلفن تحویل گیرنده کالا ارائه شود. در مواقعی که نتوانیم در همان مرتبه اول محموله را تحویل دهیم، قبول می کنید که می توانیم کالا را به نشانی تحویل گیرنده کالا پست کنیم و مدارک تحویل کالا به پست به منزله اسناد کافی برای تحویل کالا محسوب خواهد شد.

12.تحویل محموله شما:

-وقتی نتوانیم تحویل کالا را به هر دلیلی تکمیل کنیم، تلاش خواهیم کرد تا یادداشتی برای تحویل گیرنده محموله بگذاریم و عنوان کنیم که تلاش کرده ایم محموله را تحویل بدهیم و مکان تقریبی محموله را برای تحویل گیرنده مشخص کنیم. اگر در مرتبه دوم نتوانیم محموله را تحویل بدهیم یا تحویل گیرنده کالا از تحویل آن امتناع کند، تلاش خواهیم کرد تا با شما تماس بگیریم تا شما با انجام اقدامات مناسب بعدی موافقت نمائید. شما قبول می کنید تا تمام هزینه های تحمیل شده در اثر ارسال، تغییر مکان یا بازگرداندن محموله و هزینه های ما( در صورت وجود) را به منظور تحویل محموله برای مرتبه سوم یا بیشتر برای هر زمان مناسب دیگر توافق کنیم، به ما بپردازید. اگر طی مدت زمانی معقول بعد از دومین مرتبه تلاش برای تحویل محموله، هیچ دستوری از جانب شما یا تحویل گیرنده محموله دریافت نکنیم، شما قبول می کنید که ما می توانیم محتوای محموله را نابود کنیم یا به فروش برسانیم بدون این که هیچ مسئولیتی در قبال شما داشته باشیم. 2-11-شما یا تحویل گیرنده محموله می توانید راهنمائی های خاصی را برای تحویل کالا ارائه کنید(از طریق وب سایت TNT یا هر روش واسطه دیگر) تا محموله را در مکانی دیگر به شخصی دیگر تحویل دهیم( مثلا به همسایه و یا یک نشانی دیگر در همان نزدیکی) یا تحویل گیرنده می تواند تمایل خود را برای تحویل محموله در مکانی که مورد تائید ما است اعلام نماید. وقتی شما درخواست می کنید از خدمات راهنمای تحویل ویژه استفاده کنید و ما هم با درخواست شما موافقت می کنیم، شرایط زیر به اجرا گذاشته می شود 1-2-11-صدور رسید توسط ما شامل لیست اشخاص و یا مکان های جایگزین برای تحویل محموله به منزله مدرک تحویل محموله تلقی خواهد شد. 2-2-11-ما مسئولیتی در قبال خسارات یا آسیب وارده به هر شکل در نتیجه انجام کار مطابق با راهنمائی شما برای تحویل ویژه محموله نخواهیم داشت. 3=2-11-شما باید خسارات وارده به ما را در قبال تمام دعاوی، هزینه ها، مسئولیت ها و مخارج(از جمله دستمزد و هزینه های وکیل به میزان منطقی) ناشی از ایران خسارت یا آسیب به هر محموله در نتیجه ارائه راهنمائی های تحویل ویژه خود را جبران کرده و از وارد شدن خسارت به ما ممانعت نمائید. ما همچنین این حق را داریم تا هزینه انجام امور اداری برای ارائه خدمات تحویل ویژه را از شما مطالبه نمائیم.

13.تعهدات شما:

شما موارد زیر را تضمین کرده،تعهد کرده و به ما ارائه می کنید 1-12- محتویات محموله (از جمله ولی نه محدود به وزن و تعداد اقلام درون محموله)به طور مناسب بر روی بارنامه توضیح داده شده ، به طور مناسب به صورت برچسب چاپ شده و برچسب ها به شیوه ای ثابت و مطمئن در موضعی مشخص بر روی سطح خارجی محموله نصب شده است به نحوی که ما بتوانیم به وضوح آنها را ببینیم. 2-12-مشخصات تماس با تحویل گیرنده محموله به طور کامل، دقیق و خوانا بر روی بارنامه قید شده و برچسب نشانی تحویل گیرنده توسط شما در موضعی مشخص و ثابت بر روی سطح خارجی محموله نصب شده است به نحوی کا ما بتوانیم به وضوح آن را ببینیم. 3-12-محتویات محموله به شیوه ای امن و با دقت توسط شما آماده و بسته بندی شده است تا از محموله در برابر خطرات عادی ناشی از حمل و نقل یا ارائه سایر خدمات توسط ما محافظت شود. از جمله دسته بندی کردن و یا جابجا کردن کالاها. 4-12- شما وزن درست محموله را اظهار کرده اید و هر نوع تجهیزات خاص را که برای بارگیری محموله بر روی وسیله نقلیه و یا تخلیه محموله از روی وسیله نقلیه لازم باشد برای ما فراهم خواهید کرد. 5-12- برای هریک از اقلام محموله که وزن آن 30 کیلوگرم یا بیشتر باشد، یک برچسب حاوی عبارت “وزن سنگین” را در موضعی مشخص بر روی سطح خارجی محموله به شیوه ای امن و مطمئن نصب کرده اید به نحوی که ما بتوانیم به وضوح آن را ببینیم. 6-12- محتویات محموله شامل اقلامی که توسط انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ICAO، دستورالعمل بین المللی حمل دریایی کالاهای خطرناک IMDG یا توافق نامه اروپایی در رابطه با حمل بین المللی زمینی کالاهای خطرناک ADR ممنوع شده باشد و یا جزء کالاهای غیرمجاز نیست و نه شما و نه تحویل گیرنده محموله شخص یا سازمانی نیستند که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراء ما یا شما قانوناً مجاز به معامله نمی باشیم. 7-12- در صورت درخواست شما مبنی بر اخذ هزینه ها از تحویل گیرنده محموله یا از اشخاص ثالث و در صورتی که تحویل گیرنده یا شخص ثالث از پرداخت هزینه ها امتناع کند، شما به نحو مقتضی صورت حساب ما را به همراه هزینه انجام امور اداری به طور کامل طی 7 روز از تاریخ ارسال صورتحساب برای شما به ما پرداخت خواهید کرد. 8-12- تمامی قوانین و مقررات لازم الاجراء رعایت شده است. 9-12- یک صورتحساب تجاری صحیح در رابطه با محموله (که نشانه درست برای ارسال صورتحساب به همراه شماره مالیات بر ارزش افزوده، شرح درست و واضح محموله و 6 رقم اول کد سیستم هماهنگ HS بر روی آن درج شده باشد) را در محموله قرار داده اید. 10-12-تمام احتیاط های ضروری و موجه را به عمل آورده اید تا تمام کنوانسیون ها،دستورالعمل ها و قوانین مربوط به حفظ اطلاعات شخصی را رعایت نمائید از جمله، در صورت اطلاق ،پنهان کردن اطلاعات شخصی جهت اطمینان از ایمن بودن اطلاعات شخصی در مواقع ایران خسارت یا تحویل اشتباه محموله 11-12-ارزش هر محموله از 25000 یورو بیشتر نیست. شما قبول می کنید تا خسارات یا هزینه ها و مخارجی را که یا از جانب شما یا از جانب هر کس دیگری به ما تحمیل شده باشد و دلیل آن اقداماتی از جانب شما باشد که نقض کننده این تعهدات ،مسئولیت ها، و ضمانت ها باشد، جبران نمائید و جلوی ایران خسارت به ما را بگیرید حتی اگر سهوا قبول کنیم تا محموله ای را برای شما حمل کنیم که نقض کننده تعهدات شما باشد.

14.حدود تعهدات ما:

1-13- بر اساس مندرجات ماده 14زیر حدود تعهدات خود را در قبال مفقود شدن، بروز خسارت یا تاخیر در حمل محموله یا قسمتی از آن به شرح زیر تعیین می کنیم: 1-1-13 در صورتی که تمام یا بخشی از محموله شما باید از طریق هوائی حمل شود و حمل هوائی محموله یا باید به مقصدی معین انجام شود یا در کشوری به غیر از کشور مبدا توقف داشته باشد، کنوانسیون ورشو 1929 یا کنوانسیون ورشو مطابق با اصلاحات پروتکل لاهه 1955 و یا پروتکل شماره 4 مونترال 1975 یا کنوانسیون مونترال 1999 هر کدام که اجباراً قابل اطلاق باشد، مشمول این محموله خواهد شد. مسئولیت ما در قبال مفقود شدن، آسیب دیدن یا بروز تاخیر در حمل محموله شما مطابق با معاهدات بین المللی فوق برابر با پرداخت 19واحد حق برداشت به ازای هر کیلوگرم از وزن محموله می باشد. 2-1-13 اگر محموله شما را از طریق خطوط زمینی به مقصد یا از مبدا یا از درون کشوری حمل کنیم که عضو پیمان بین المللی حمل کالاهای زمینی CMR مصوب سال 1956 می باشد، مسئولیت ما در قبال خسارات یا آسیب وارده به محموله مطابق پیمان مذکور برابر با 33/8 واحد حق برداشت در ازای هر کیلوگرم از وزن محموله می باشد. در صورت بروز تاخیر و در صورتی که بتوانید به ما نشان دهید که بابت تاخیر پیش آمده متحمل خسارت شده اید، مسئولیت ما محدود به استرداد مبلغ پرداختی توسط شما بابت حمل محموله یا بخشی از آن می باشد که با تاخیر تحویل شده است. 3-1-13-اگر محموله شما را از طریق زمینی از میان کشوری حمل کنیم که عضو پیمان بین المللی حمل کالاهای زمینی نیست یا محموله را بین 2 کشور انتقال دهیم که هیچ کدام از آن ها عضو پیمان بین المللی حمل کالاهای زمینی نیستند، مسئولیت ما در قبال خسارات یا آسیب وارده به محموله شما مطابق با پیمان بین المللی حمل کالا های زمینی محدود به 33/8 واحد حق برداشت در ازای هر کیلوگرم وزن محموله خواهد بود. در صورت بروز تاخیر و در صورتی که بتوانید به ما نشان دهید که بابت تاخیر پیش آمده متحمل خسارت شده اید، مسئولیت ما محدود به استرداد مبلغ پرداختی توسط شما بابت حمل محموله یا بخشی از آن می باشد که با تاخیر تحویل داده شده است. 4-1-13 اگر هیچ کدام از مواد 1-1-13 تا 3-1-13 بالا قابل اجرا نباشد و ما به هر دلیل در خصوص ارائه خدمات حمل و نقل نسبت به شما مسئولیتی داشته باشیم، از جمله و نه محدود به تخلف از قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا کوتاهی در انجام کار، مسئولیت ما در قبال خسارات، آسیب ها، تحویل اشتباه یا عدم تحویل تمام یا بخشی از محموله شما همواره محدود به کمترین میزان ارزش محموله در بازار در زمان حمل یا برابر با هزینه تعمیر و اصلاح محموله یا بخشی از آن می باشد که دچار آسیب دیدگی شده است و در هر حال، بالاترین حد تعهدات ما از 17یورو به ازای هر کیلوگرم وزن محموله و حداکثر 10.000یورو برای هر محموله بیشتر نخواهد شد. در صورت بروز تاخیر و در صورتی که بتوانید به ما نشان دهید که بابت تاخیر پیش آمده متحمل خسارت شده اید، مسئولیت ما محدود به استرداد مبلغ پرداختی توسط شما بابت حمل محموله یا بخشی از آن می باشد که با تاخیر تحویل داده شده است. مسئولیت سایر خدمات 2-13- مطابق با ماده 14 زیر، در صورتی که در خصوص ارائه سایر خدمات به هر دلیلی نسبت به شما مسئولیتی داشته باشیم از جمله و نه محدود به تخلف از قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا کوتاهی در انجام کار، مسئولیت ما در قبال شما همواره محدود به 10.000یورو به ازای هر واقعه یا یک رشته از وقایع می باشد که در نتیجه آن به محموله آسیب وارد شده است. در صورت مفقود شدن محموله یا ایراد خسارت به آن، مسئولیت جبران خسارت وارده برابر است با پائین ترین ارزش محموله در بازار در زمان حمل یا هزینه تعمیر تمام یا بخشی از محموله که دچار آسیب شده است و در هر حال، بالاترین حد تعهدات ما از 4/3 یورو به ازای هر کیلوگرم وزن محموله و حداکثر 10.000یورو به ازای هر واقعه یا یک رشته از وقایع مرتبط به هم بیشتر نخواهد شد.

15.استثنائات:

1-14- ما هیچگونه مسئولیتی در قبال از دست دادن درآمد، از دست دادن سود، از دست دادن سهم بازار، از دست دادن اعتبار، از دست دادن مشتریان، از دست دادن حق استفاده و از دست دادن فرصت ها نداریم حتی اگر بدانیم که چنین ضررها و زیان هائی بطور غیرمستقیم، تصادفی یا خاص و در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد، سهل انگاری، اقدامات خودسرانه یا اشتباهات رخ داده باشد. 2-14- در صورت عدم اجرای تعهدات در صورت بروز شرایط زیر، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال شما نخواهد داشت: 1-2-14 شرایطی که خارج از کنترل ما هستند از جمله موارد زیر (ولی نه محدود به این موارد): -بلایای طبیعی از جمله زمین لرزه، گردباد، طوفان، سیل، آتش سوزی، بیماری، مه، برف یا یخبندان; -شرایط بحرانی از جمله (ولی نه محدود به) جنگ، حوادث، شورش، اعتصاب، تحریم، حملات هوائی، مناقضات محلی، یا اغتشاشات غیرنظامی; -اختلالات محلی یا ملی در شبکه های حمل و نقل هوائی یا زمینی و بروز مشکلات مکانیکی در دستگاه ها یا تجهیزات ترابری; -عیوب ناپیدا یا عیوب ذاتی در محتویات محموله; -اقدامات بزهکارانه از جانب اشخاص ثالث نظیر سرقت یا ایجاد حریق. 2-2-14 انجام یا عدم انجام عملی از جانب شما یا اشخاص ثالث از جمله: – شما (یا هر شخص ثالث که نسبت به محموله ادعائی دارد و باعث شده تا شما مرتکب تخلف شوید) از جمله تعهدات خود مطابق با شرایط و مقررات ذکر شده در این سند و به خصوص تعهدات مندرج در ماده 12 سرپیچی نمائید; -انجام یا عدم انجام تشریفات گمرکی، امنیتی، هوائی، فرودگاهی یا دولتی. 3-2-14وجود هرگونه کالای غیرمجاز در محتویات محموله حتی در صورتی که شرکت به اشتباه آن را پذیرفته باشد. 4-2-14-امتناع ما از پرداخت هرگونه وجه غیر قانونی از طرف شما 3-14- ما یک شرکت حمل عمومی نیستیم و بنابراین هیچ کدام از مسئولیت های حمل عمومی بار را نمی پذیریم.

16.محصولاتی که دارای گارانتی زمانی هستند:

اگر ما نتوانیم محصولاتی را که دارای گارانتی زمانی هستند(و ما پیشنهاد آن را داده باشیم، و شما سفارش داده باشید) طی مدت زمان تعیین شده تحویل دهیم و اگر عدم تحویل محموله از جانب ما به دلیل وقایع ذکر شده در ماده 2-4 نباشد، و اگر شما مطابق با ماده 19 ادعائی در این خصوص مطرح نمائید، به جای اخذ هزینه ای که برای ارائه خدمات مورد درخواست شما (مثلاً تحویل تا قبل از ساعت 9 صبح) عنوان شده بود، ما هزینه واقعی خدمات ارائه شده (مثلاًتحویل تا قبل از عصر) را مطابق با خدمات سفارش داده شده توسط شما برای همان دسته از کالا مطالبه خواهیم کرد.

17.کالا های با ارزش:

کالاهای با ارزش از جمله سنگ های قیمتی، فلزات گرانبها،جواهرات،پول،اوراق بهادار،اثاثیه محافظت نشده، بلورجات و چینی آلات، اشیای هنری، عقیقه جات و اسناد مهم مانندگذرنامه،پیشنهاد مناقصه،سهام و گواهی معاملات نباید از طریق سیستم شبکه حمل محموله ما ارسال شود زیرا حمل این کالا ها مستلزم استفاده از تجهیزات جابه جایی مکانیکی و ماشین آلات دسته بندی خودکار در چند مرحله بارگیری و تخلیه بر روی وسایل نقلیه می باشدکه می تواند منجر به بروز خسارت یا از دست رفتن محموله شود. با این وجود،اگر چنین کالاهائی را از طریق سیستم شبکه حمل محموله ما ارسال کرده یا باعث شده اید تا ما چنین کالاهائی را از طریق سیستم شبکه حمل محموله خود ارسال کنیم، ریسک کار به طور کامل به عهده شما خواهد بود.

18.بیمه:

1-17- با تکمیل قسمت مربوطه بر روی بارنامه و پرداخت مبلغ تعیین شده برای پوشش محموله خود در برابر تمام خطرات منجر به ایراد خسارت یا از دست رفتن محموله در طول حمل بار تا سقف حداکثر 25000 یورو برای هر محموله می توانید اقدام به خرید بیمه از ما معادل با کل ارزش بسته ارسالی خود و کرایه حمل نمائید.(در صورتی که محموله فاقد اسناد با ارزش باشد). در صورتی که ارزش محموله بیشتر از 25000 یورو باشد، قبل از اقدام به خرید بیمه از ما لازم است تا ما با این مسئله موافقت نمائیم. این بیمه شامل سنگ های قیمتی، فلزات گرانبها، لپ تاپ، تلویزیون های پلاسما و مانیتور های LCD، جواهرات،پول، بلورجات،چینی آلات، اشیای هنری، عتیقه جات، اسناد(به غیر از اسنادی که ارزش آنها مطابق با ماده2-17 زیر قابل تجدید باشد)، یا هر نوع فیلم، نوار، دیسک، کارت حافظه یا هر نوع ابزار حمبل اطلاعات یا تصاویر نمی شود. توصیه ما این است که اگر کالاهائی از این دست را ارسال می نمائید، خودتان نسبت به بیمه آن اقدام نمائید. 2-17- با تکمیل قسمت مربوط بر روی بارنامه و پرداخت مبلغ تعیین شده برای پوشش محموله خود در برابر تمامی خطرات منجر به ایران خسارت یا از دست رفتن محموله در طول حمل بار تا سقف حداکثر 500 یورو برای هر محموله می توانید اقدام به خرید بیمه از ما به منظور ترمیم، تولید مجدد، صدور مجدد یا چاپ مجدد اسناد و مدارک خود نمائید( شامل هزینه مواد مصرفی ( مثلاً کاغذ ) به علاوه دستمزد انجام کار به مبلغ قابل قبول)، این بیمه فقط برای اسنادی قابل خرید است که لیست آنها در وب سایت شرکت های تابعه یا وابسته یا شعب TNT که حمل محموله شما را متقبل شده اند، وجود دارد 3-17- بیمه های انتخابی که در ماده 17 ارائه شده 1. خسارات ناشی از شرایط طبیعی ( به پاراگراف 1-13 بالا مراجعه کنید ) یا تاخیر در تحویل محموله یا خسارات ناشی از تخلف شما از انجام تعهدات خود مطابق با این شرایط و مقررات را تحت پوشش قرار نمی دهد. 2. شامل خدماتی غیر از حمل بار نمی شود. 3. شامل تعداد محدودی از کشور ها نمی شود. جهت آگاهی از لیست این کشورها و یا کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و پوشش بیمه، لطفاً با مرکز خدمات مشتری ما تماس بگیرید یا به وب سایت شرکت های تابعه یا وابسته یا شعب TNT مراجعه کنید که حمل محموله شما را متقبل شده اند.

19.دعاوی مطرح شده از جانب اشخاص ثالث:

شما نسبت به ما تعهد می کنید که هیچ شخص ثالث ذینفعی در محموله حق اقامه دعوی یا اقدام قانونی علیه شرکت را به دلیل موارد مربوط به حمل محموله نداشته باشد حتی اگر سهل انگاری یا خطائی از جانب شرکت رخ داده باشد و در صورت اقامه دعوی یا اقدام قانونی شرکت باید در قبال عواقب ناشی از آن و هزینه های تحمیل شده محفوظ بماند.

20.روند اقامه دعوی:

در صورت بروز خسارت، مفقود شدن یا ایراد هر خسارت دیگر، می بایست به شیوه زیر و با رعایت مراحل تعیین شده نسبت به اقامه دعوی اقدام نمائید در غیر اینصورت، ما این حق را خواهیم داشت تا دعاوی شما را رد نمائیم: الف) اعلام کتبی فقدان محموله یا خسارت وارد شده به محموله یا تاخیر ایجاد شده طی مدت 21 روز 1-بعد از تحویل محموله 2-از تاریخی که محموله باید تحویل داده می شد 3-در مواردی که دعوی شما مربوط به سایر خدمات می باشد، از تاریخی که متوجه ایراد خسارت یا آسیب به محموله یا وقوع تاخیر در تحویل محموله شده اید. ب) شما باید با ارسال تمامی اطلاعات درباره محموله و یا خسارات، آسیب یا تاخیر پیش آمده برای ما طی مدت 21 روز بعد از اعلام دعوی خود به ما، دعوی خود را مستند کنید. ج) ما تا زمانیکه هزینه حمل محموله را از مشتری دریافت نکرده باشیم، مسئولیتی در قبال بررسی ادعای مشتری نخواهیم داشت و مشتری نیز حق ندارد مبلغ مورد ادعای خود را از هزینه حمل کسر نماید. د) فرض ما بر این است که محموله در سلامت کامل تحویل داده شده مگر اینکه تحویل گیرنده محموله هنگام دریافت محموله و در برگه تحویل ما، آسیب وارده به محموله را عنوان کرده باشد. برای این که ادعای ایراد خسارت به محموله را مورد بررسی قرار بدهیم، محتویات محموله و بسته بندی اصلی باید برای انجام بازرسی در اختیار ما قرار داده شود. ه) به غیر از مواردی که صراحتاً طور دیگری در کنوانسیون ها یا قوانین لازم الاجرا تعیین شده است، در صورتی که طی مدت 1 سال از تاریخ تحویل محموله یا از تاریخی که ارسال محموله به هر دلیلی متوقف شده است، یا در صورتی که ادعای مطرح شده مربوط به سایر خدمات می باشد، طی مدت 1 سال از زمان مطلع شدن از خسارت یا آسیب وارده یا تاخیر ایجاد شده نسبت به طرح دعوی نزد دادگاه قانونی اقدام نکنید، حق شکایت شما علیه ما سلب خواهد شد.

21.نرخ خدمات و نحوه پرداخت:

1-19- شما قبول می کنید تا طی مدت 7 روز از تاریخ صورت حساب ما، هزینه های ما (از جمله هزینه های اضافی قابل پرداخت) را بابت حمل محموله بین موقعیت هایی تعیین شده در بارنامه/ قرارداد حمل بار یا بابت اجرای سایر خدمات توسط ما به همراه مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچ گونه مضایغه، کسر، ادعای متقابل یا اقامه دعوی پرداخت نمائید. اگر طی مدت 7 روز از تاریخ صورت حساب کتباً نسبت به صورت حساب صادره اعتراضی نداشته باشید، از تمام حقوق خود در اعتراض به صورت حساب چشم پوشی خواهید کرد. هزینه های ما برای حمل محموله شما بر حسب نرخ های موجود در نرخ نامه شرکت و متناسب با نوع قرارداد حمل تعیین می شود. ما حق بازرسی وزن و یا حجم و یا تعداد اقلام درون محموله شما را داریم و در صورت مشاهده هرگونه اختلاف بین وزن و یا حجم و یا تعداد اقلام اعلام شده از طرف شما، شما قبول می کنید که وزن و یا حجم و یا تعداد اقلام آنطور که ما تعیین می کنیم به منظور انجام محاسبات مد نظر قرار بگیرد. لازم به ذکر است که تمام تعرفه واردات، مالیات بر ارزش افزوده کالاها و یا سایر هزینه های قابل وصول از بابت حمل محموله به کشور مقصد باید در هنگام تحویل محموله توسط تحویل گیرنده به ما پرداخت شود، و در صورت امتناع تحویل گیرنده از پرداخت هزینه ها، شما قبول می کنید که طی مدت 7 روز بعد از اعلام عدم پرداخت مبالغ توسط تحویل گیرنده به شما، این مبالغ را به طور کامل به ما بپردازید. شما قبول می کنید که ما حق مطالبه بهره به میزان 6% بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی اروپا را برای کلیه صورت حساب هائی داریم که طی مدت 7 روز از تاریخ صدور پرداخت نشده باشند تا زمانی که این صورت حساب ها به طور کامل و قطعی پرداخت شوند.

22.موارد قانونی و حقوقی:

1-21- در صورت اعلام ابطال یا عدم اعمال هر یک از شرایط و مقررات، این مسئله بر سایر مفاد این قرارداد تاثیری نداشته و سایر موارد همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. 2-21- به غیر از مواردی که صراحتاً در کنوانسیون های لازم الاجرا تعیین شده است، در صورت بروز هر گونه اختلاف و مناقشه بین ما و شما در خصوص این قرارداد، اختلافات می بایست بر اساس قوانین دادگاه های صالحه کشوری که شرکت وابسته یا شرکت تابعه یا شعبه تی ان تی در آن کشور واقع است و محموله شما را به منظور حمل یا ارائه سایر خدمات پذیرفته است، مورد حل و فصل قرار بگیرد.