sales [at] tntiran.com
82444 (021)

تی‌ان‌تی در یک نگاه

 • 1980

  راه اندازی تی ان تی ایران

 • 1990

  هویت گرفتن برند تی ان تی در ایران

 • 2000

  توسعه همه جانبه وراه اندازی شعب متعدد

 • 2010

  کسب افتخارات مختلف بین المللی و داخلی و توسعه جهانی

 • 2010

  تعریف پست تی ان تی به عنوان یک پست مستقل ایرانی و هوشمندسازی