sales [at] tntiran.com
82444 (021)

تی‌ان‌تی در یک نگاه

  • 1980 راه اندازی تی ان تی ایران

  • 1990 هویت گرفتن برند تی ان تی در ایران

  • 2000 توسعه همه جانبه وراه اندازی شعب متعدد

  • 2010 کسب افتخارات مختلف بین المللی و داخلی و توسعه جهانی

  • 2010 تعریف پست تی ان تی به عنوان یک پست مستقل ایرانی و هوشمندسازی