sales [at] tntiran.com
82444 (021)

پرداخت عوارض گمرکی توسط گیرنده

DDU

45463-820x400

تنوع در سرویس دهی شرایط بهترین انتخاب را فراهم می کند

هر کشوری دارای قوانین گمرکی مجزا می باشد و برای ورود هر نوع کالا به هر کشوری باید عوارض مخصوص به آن کالا برای ورود به کشور مورد نظر پرداخت شود. دراین سرویس گیرنده می تواند عوارض گمرکی کشور مقصد راپرداخت کند.

فرآیند انجام سرویس DDU:

چگونه می توان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام این سرویس چطورمیتوان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام می گیرد.

برای استفاده ازاین سرویس شما می توانید با کارشناس مربوط تماس بگیرید ودر صورت داشتن عوارض گمرکی روی مرسوله،  مبلغ مورد نظر را در کشور مقصدتوسط گیرنده پرداخت کنید.

شعب
رهگیری مرسولات
استعلام حمل
نمایندگی ها