sales [at] tntiran.com
82444 (021)

پرداخت عوارض گمرکی توسط فرستنده

DDP

0010-820x400

سرویس DDP امکانی برای تجربه ی تنوع در سرویس های پستی

هر کشوری دارای قوانین گمرکی مجزا می باشد و برای ورود هر نوع کالا به هر کشوری باید عوارض مخصوص به آن کالا برای ورود به کشور مورد نظر پرداخت شود. دراین سرویس فرستنده می تواند عوارض گمرکی کشورمقصد را پرداخت کند.

فرآیند انجام سرویس پرداخت عوارض گمرکی در کشور مقصد:

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام سرویس DDP چطورمیتوان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام میگیرد.

برای استفاده ازاین سرویس شما میتوانید با کارشناس مربوط ه تماس بگیرید ودر صورت داشتن عوارض گمرکی روی مرسوله، مبلغ مورد نظررا در کشور مقصد، توسط فرستنده پرداخت کنید.تمام کشورهای دنیا برای ورود کالا به کشورشان عوارض گمرکی مختلفی در نظر می گیرند پست بین المللی تی ان تی این امکان را فراهم کرده که شما میتوانید عوارض گمرکی کشور مقصد را زمان ارسال بار پرداخت کنید و بسته یخود را از راه دور ترخیص کنید.همچنین رهگیری این مرسولات را میتوان از طریق سایت پست تی ان تی انجام داد.

شعب
رهگیری مرسولات
استعلام حمل
نمایندگی ها