مشاهده آخرین وضعیت پستی مرسوله

برای نمایش وضعیت و رهگیری مرسوله های پستی خود می توانید تا 10 شماره بارنامه را وارد نمایید. ( در هر خط 1 شماره )

شماره بسته وارد شده صحیح نیست.

رهگیری سریع مرسوله در تلفن های همراه مجهز به سیستم عامل IOS

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم