قوانین و مقررات

رعایت مقررات پستی و ممنوعات پستی به سالم بودن و به موقع بودن مرسولات پستی کمک می کند. ممنوعیت های کلی ارسال کالا به شرح ذیل است:

 • ارسال اشیاء عتیقه، کتب خطی، آثار هنری اصیل، و انواع سکه و سنگ‌های گران‌بها ممنوع است
 • اسلحه و مهمات
 • وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان
 • مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور، نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی، اختفاء و جاسازی هرگونه کالا از دید مأمورین گمرک قاچاق تلقی و مشمول مجازات مرتکبین قاچاق است.
 • به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی لوازم خانه و اشیاء مستعمل شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند، مشروط بر اینکه یک‌ ماه قبل از ورود تا 3 ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
 • جهت ترخیص برخی دستگاه‌ها و لوازم و مواد از قبیل گیرنده‌های رادیویی و وسایل مخابراتی، آلات موسیقی و کتب و نشریات و فیلم و نوار، دستگاه‌های کامپیوتر و قطعات آن، بذر گیاه و بوته و … نیاز به ارائه مجوز ترخیص از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط است.
 • ارسال کالاهای اساسی مانند دارو(به غیر از شرکتهای دارو سازی) و مواد غذایی غیر مجاز است.
 • مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد رادیواکتیو یا سایر مواد خطرناک
 • اشیاء منافی عفت یا اخلاق
 • پوست حیوانات
 • اشیائی که ورود یا به جریان اندازی آنها در کشور مقصد ممنوع است.
 • اشیایی که به لحاظ ماهیت یا بسته بندی خطری برای کارکنان پست ایجاد کنند و یا موجب کثیف کردن، خرابی سایر مرسولات یا تجهیزات پستی شوند.
 • مدارکی با جنبه مکاتبات مالی و شخصی، مبادله شده بین افرادی به جز فرستنده و گیرنده یا اشخاصی که با آنها زندگی می‌کنند.
 • پست نامه ها به غیر از نامه های بیمه نمی تواند حاوی وجه نقد، اوراق بهادار مانند چک، سفته، چکهای مسافرتی، چک های بانکی و تضمینی باشند.
 • ارسال كلیه سازها و ادوات موسیقی(ساخت داخل)،در صورتیكه جزء میراث فرهنگی كشور نباشدبدون نیاز به مجوز وزارت ارشاد اسلامی بلامانع است.
 • جوهر خشک یا محلول و رنگهای خشک یا مایعی که جوهر در آنها داخل باشد.
 • کالایی یکه خرید و فروش آنها را شارع مقدس اسلام حرام نموده است.
 • اشیائی که ورود یا جریان آنها در کشور به استناد قوانین داخلی ممنوع است.
 • ارسال نوار كاست، نوارVHS ،CD وDVD ونیز آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات بصورت غیر حرفه ای و تك نسخه ای (غیر تجاری) توسط افراد و خانواده ها به خارج از كشور مجاز می باشد.
 • ارسال هرگونه اسكناس و مسکوکات ممنوع می باشد.
 • ارسال گذرنامه ممنوع می باشد.
 • ارسال هرگونه نمونه های انسانی یا حیوانی از قبیل خون، پوست وغیره ممنوع می باشد.