صعود تیم کوهنوردی تی ان تی

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰

تیم کوهنوردی پست بین الملل تی ان تی ایران در تاریخ   27 مرداد 1397، ساعت 12:45 برای دهمین بار به قله 5.671 متری دماوند صعود نمود.

صعود از یال غربی

مسیر پناهگاه سیمرغ

 

35  57'  20'' N

52  06'   36'' E