با کیفیت پست کنید

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.یکی از دغدغه های همیشگی پست تی ان تی ایران مشتری مداری بر مبنای بهبود مستمر سیستم خدمات رسانی درون سازمانی می باشد . بر این مبنا اخذ ISO 9001 : 2015   توسط این شرکت نشان از آموزش اصولی کارکنان تی ان تی ایران  در جهت جلب رضایت مشتریان می باشد.تمام رویکرد سیستم تی ان تی ایران با محوریت رفع نیازمندی مشتری و همچنین کشف توقعات مشتریان و چگونگی رفع آنها در کوتاه ترین زمان می باشد. امیدواریم در کنار شما و یک رابطه دوجانبه با شما شاهد پیشرفت روزافزون خدمات این شرکت در جهت رضایت هرچه بیشتر شما باشیم.

در باره ISO 9001 : 2015

استانداردهای ایزو  بعد از گذشت 5 سال از تاریخ انتشار بازنگری میشوند. ایزو 9001 ویرایش 2008 نیزدر سال 2013 توسط اعضای هیئت نظارت براستانداردهای ایزو مورد بازنگری قرارگرفت تااینکه درسپتامبر سال 2015 آخرین ویرایش ایزو9001 یعنی ISO9001:2015  نهایی شد. نسخه جدید استاندارد 9001 یعنی ایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال ساختاری سطح بالاتر با دید کلان تر به سازمان و ذی نفعان و همچنین بدنبال استفاده آسانتر در رابطه با سایر استانداردهای سیستمهای مدیریتی است. استاندارد ایزو 9001 درویرایش 2015 نگاهی ویژه به تهدیدات و فرصتها و ریسکهای کسب و کار دارد درحالیکه ایزو9001 ویرایش 2008 بدان نپرداخته است. وقتی سازمان نیازمند نشان دادن تواناییهایش در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق باالزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی باشد ، پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015  و الزاماتش پاسخگوی نیاز سازمان است. ارائه یکنواخت محصولات و خدمات یعنی سازمان به ذینفعان اطمینان میدهد کیفیت محصولات و خدماتش درآینده هیچگاه افول نخواهد کرد و سازمان دائما به دنبال راه حل و ارائه خدمت یا محصولیست که خشنودی مشتری رابه همراه داشته باشد.

 

برخی از اثرات و فواید استاندارد ISO 9001:2015:

  • ارتقای کیفیت محصول

  • برخورداری از نظام رسیدگی به شکایات مشتری

  • رعایت الزامات قانونی محصول

  • برخورداری از سیستم ردیابی و شناسایی

  • سیستم امکان سنجی قرارداد

  • برخورداری از پرسنل شایسته و آموزش پرسنل

  • تعهد مدیر ارشد

  • مشخص بودن شرح وظایف و اختیارات هر فرد

  • امکانات و زیر ساخت مناسب